TESi
Konferencija o TEhnikama Saobraćajnog inženjerstva

Dobro došli na sajt Konferencije o TEhnikama Saobraćajnog Inženjerstva - TESi!

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da budete deo naučno-stručne konferencije TESi, da kroz razmenu znanja i iskustava damo zajednički doprinos unapređenju struke u narednim programskim oblastima:

• Regulisanje i upravljanje saobraćajem
• Planiranje saobraćaja
• Saobraćajno projektovanje
• Teorija toka, kapacitet puteva i vrednovanje u saobraćaju
• Eksploatacija i upravljanje putevima
• Parkiranje
• Inteligentni transportni sistemi i nove tehnologije

Do skorog viđenja,

Programski i Organizacioni odbor

Vizija Konferencije

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu - Modul za saobraćajno inženjerstvo organizuje 12. naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem o tehnikama u saobraćajnom inženjerstvu.

Zadržavajući osnovu prethodnih konferencija, okupićemo se pod novim nazivom „TESi - TEhnike Saobraćajnog Inženjerstva“ uz značajna organizaciona i konceptualna unapređenja.

Savetovanje TESi se organizuje sa vizijom da bude sinonim za okupljanje stručnjaka iz oblasti saobraćaja koji kroz sticanje i razmenu znanja i iskustava u prijatnoj atmosferi neguju kontakte i daju svoj doprinos unapređenju struke i kvaliteta društva u domenu saobraćaja.

Istorija TES-a

Preteču današnje konferencije TESi čini savetovanje TES koja je prvi put održano šezdesetih godina prošlog veka. Narednih godina Savetovanje je menjalo mesta održavanja, gde su kao gradovi domaćini bili Beograd, Novi Sad, Sombor i Subotica.

Značajan iskorak u podizanju Savetovanja na viši nivo napravljen je 2000. godine kada je grupa entuzijasta na čelu sa Profesorom Smiljanom Vukanovićem organizovala četvrtu Konferenciju TES pod sloganom „Regulisanje saobraćaja u gradovima i naseljima na pragu XXI veka”. Tematika TES-a se menjala kroz vreme prateći trendove razvoja struke na evropskom i svetskom nivou, ali i aktuelne probleme sa kojima se susreću saobraćajni stručnjaci u domaćoj praksi.

Peti TES (2002.):“U susret sto godina automobilizma u Srbiji”

Šesti TES (2004.):“Novi alati u saobraćajnom inženjerstvu”

Sedmi TES (2006.):“Metodologije, procedure i alate u saobraćajnom inženjerstvu”

Osmi TES (2008.):“Saobraćajno inženjerstvo“

Deveti TES (2010.):“Indikatori u saobraćajnom inženjerstvu”

Deseti TES (2012.): “Saobraćajno inženjerstvo u funkciji efikasnog saobraćaja”

Jedanaesti TES (2015.):“Razvojni put saobraćajnog inženjerstva”

Jedanaesti TES (2018.):“U korak s vremenom”


Nakon 2000. godine, na konferenciji se beleži stalno povećanje broja radova, tema, učesnika i izlagača. Najzaslužniji za opstanak i kvalitet konferencije tokom godina su bili: Smiljan Vukanović, Slobodan Milosavljević, Predrag Zdravković, Branimir Stanić, Jadranka Jović, Nada Milosavljević, Vladan Tubić, Miroslav Osoba, Darko Vujin, Miroslav Vujatović, Vladimir Depolo i drugi.

Zadrzavajući sličan koncept i tematiku, od 2018. godine, konferencija TES, prerasta u Konverenciju TESi - TEhnike Saobraćajnog inženjerstva.

Zbornici radova sa prethodnih Savetovanja (Konferencija) se mogu preuzeti ovde:

Organizatori i organizacija TESi

O nama

U dugoj istoriji TES-a najznačajniju ulogu ima Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu koji 2018. godine obeležava 68 godina svog postojanja i prosvetiteljstva u saobraćajnoj struci i nauci u Srbiji.

Saobraćajni fakultet je najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija u našoj zemlji i regionu jugoistočne Evrope. Kao vodeća visokoobrazovna i naučna ustanova u svojoj oblasti stremi ka maksimalnom kvalitetu obrazovanja, razvoju kreativnog potencijala, razvoju regionalne i međunarodne naučne saradnje i saradnje sa privrednim i državnim institucijama. Na Saobraćajnom fakultetu studira oko 2300 studenata, a do sada je diplomiralo preko 6000 studenata, magistriralo preko 200 kandidata i doktoriralo preko 100 kandidata. Stručnjaci potekli sa našeg fakulteta ostvarili su značajne uspehe u organizaciji, upravljanju, projektovanju i razvoju saobraćajnih sistema svih vidova transporta u zemlji i inostranstvu, od kojih veliki broj spada u svetski priznata i poznata imena.

Nosilac organizacije Konferencije TESi, ispred Saobraćajnog fakulteta je Modul za saobraćajno inženjerstvo, Odseka za drumski i gradski saobraćaj i transport. Modul za saobraćajno inženjerstvo Saobraćajnog fakulteta se bavi primenom tehničkih i naučnih saznanja i principa u saobraćajnom inženjerstvu da bi se obezbedilo efikasno, ekološki prihvatlјivo, ekonomski opravdano, bezbedno kretanje lјudi i dobara na mreži puteva i ulica. Modul čine Katedra za planiranje i regulisanje saobraćaja i Katedra za teoriju toka i kapacitet saobraćajnica, saobraćajno projektovanje i putni inženjering.

Programski i organizacioni odbor Savetovanja TESi

Programski Odbor

Doc. dr Nikola Čelar, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija, Predsednik
Doc. dr Vladimir Đorić, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Doc. dr Ivan Ivanović, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Doc. dr Dragana Petrović, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Doc. dr Ana Trpković, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Doc. dr Marijo Vidas, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr Draženko Glavić, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Doc. dr Jelena Simićević, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr Valentina Basarić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Doc. dr Marko Subotić, Saobraćajni fakultet Doboj, Bosna i Hercegovina
Doc. dr Luka Novačko, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
Doc. dr Daniela Koltovska Necoska, Tehnički fakultet Bitola, Makedonija
Doc. dr Mirza Pozder, Građevinski fakultet Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Mr. Beno Mesarec, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženjerstvo in arhitekturo, Maribor, Slovenija

Organizacioni Odbor

Doc. dr Vladimir Đorić, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija, Predsednik
Doc. dr Ivan Ivanović, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Stamenka Stanković, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Jelena Kajalić, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Marina Milenković, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Nemanja Stepanović, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija
Mr Vladimir Čuljković, Saobraćajni fakultet Beograd, Srbija

Vesti

Slike sa Konferencije TESi 2018 možete preuzeti OVDE.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • javascript slider
  • 7
11 22 33 44 65 76
css image gallery by WOWSlider.com v8.8

Konferenciju TESi organizuje Saobraćajni fakultet, Beograd

uz podršku:

Prijatelji Konferencije TESi